Optima Plaza
Naukova St, 7b
+380322244607
Total area

18 500 sq m

Price

approx. $15 / sq m + VAT + $1.5 / sq m service + utilities

Lviv Investment Office Lviv City Council
79006, Ukraine, Lviv Rynok sq. 1

+38 032 254 60 06
invest@lvivcity.gov.ua